Ägare & Styrelse

Kunskap är nyckeln till ett gott omhändertagande och vården vi erbjuder skall ha en tydlig struktur med alternativa metoder för kommunikation, specialanpassad miljö och ett väl fungerande medicinskt omhändertagande som är individanpassat. Vår erfarenhet bygger på både nationella och internationella riktlinjer, väl beprövade och dokumenterade erfarenheter. Vi har de förutsättningar som krävs för att skapa ett boende av bästa kvalitet, i kombination omsorg och boendemiljö.

Carina Hvalstedt

Psykiatrisjuksköterska och projektledare. Mångårig erfarenhet inom vård och omsorg med inriktning på sällsynta diagnoser med specifik kompetens kring Huntingtons sjukdom.

Grundare - tillståndsinnehavare, koncept boende, drift och utbildningsansvarig.

Björn Svedhage

Fastighetsansvarig, koordination verksamhet och drift.

Grundare och projektutvecklare.

Hans Andersson

VD, Rådgivare, ekonomi, struktur och personalfrågor.

Ulf Nankler

Styrelseordförande och senior kvalitetsrådgivare. Ekonomi och bolagskonstruktion.

Ekonomi

Vill du läsa mer om Sorbus Vårdboende så hittar du all information på
www.allabolag.se