Här är du i goda händer

Vi är ett vårdboende med specialkompetens i Västra Götalandsregionen som vänder sig till personer med Huntingtons sjukdom, olika former av demenssjukdomar och även yngre personer med neurodegenerativa demenssjukdomar. Vi vill ge den bästa omsorgen och omvårdnaden för vår målgrupp. Genom tydliga individuella genomförandeplaner och med lyhördhet för den boende och de anhörigas önskningar, skapar vi tillsammans en meningsfull vardag. Vi tror på delaktighet, tydliga rutiner och ett respektfullt förhållningssätt med fokus på personen med sjukdom.

Vi satsar mycket på vår personal och utbildar i sjukdomarnas olika stadier och kompetenshöjer vår personal kontinuerligt för att skapa en trivsam arbetsmiljö och trygghet för våra boende.

Vårt nybyggda vårdboende  ligger i naturskön miljö i kanten av ett befintligt villaområde nära kommunikationer och gränsande till naturen i Skene. Varje boende har sin egen lägenhet med trinettkök, egen tvättmaskin, specialanpassat badrum och uteplats eller balkong. Utemiljön släpps in genom generösa fönsterpartier för att skapa ljus och trivsel och den inre miljön karakteriseras av trivsam färgsättning. I övrigt ges möjlighet till olika aktiviteter och social samvaro med övriga på boendet.

Vårt boende öppnar den 1 mars 2022.

Vårt boendet har 12 lägenheter där utemiljön släpps in genom generösa fönsterpartier för att få en ljus och trivsam inomhusmiljö.

Läs mer...


Media hälsar på oss i skene.

Lyssna och läs artiklarna här:

P4 Sjuhärad

Markbladet

Borås Tidning

Huntingtons sjukdom.

Huntingtons sjukdom är en neurologisk och neuropsykiatrisk sjukdom som orsakas av en mutation i en gen.

Sjukdomen ger motoriska, psykiatriska och kognitiva besvär.

Läs mer...